Lezing ‘Waarvoor betaal je waterschapsbelasting?’

Wanneer:
Datum: 20240612
Tijd: 19:45 - 22:00

Op woensdagavond 12 juni organiseert Coöperatie Duurzaam West Betuwe samen met de andere Energiecoöperaties in Rivierenland de lezing ‘Waarvoor betaal je waterschapsbelasting?’. Eric Kuindersma van Waterschap Rivierenland, die betrokken is bij het binnenlands en buitenlands beleid, vertelt die avond over het belang van goed watermanagement en welke rol het waterschap precies speelt. Zoals hij zelf zegt: “na mijn verhaal, vraagt niemand zich meer af waarvoor men waterschapsbelasting betaalt.’

Naast de stikstofcrisis heeft Nederland meerdere uitdagingen. Een daarvan is de waterkwaliteit en het beheer van meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties. De Nederlandse waterkwaliteit is namelijk niet op orde, waardoor het heel moeilijk wordt om de Europese doelen te halen. Genoeg werk aan de winkel dus voor de waterschappen in Nederland. Naast de waterkwaliteit zijn de waterschappen ook verantwoordelijk voor de waterstand en het beheer van 18.000 kilometer aan dijken. Over dat laatste onderwerp is natuurlijk ook meer dan voldoende te vertellen, want het gevaar van overstromingen is groot. Zonder dijken zou 60 procent van Nederland onder water staan.

De taken van de waterschappen staan niet op zichzelf, ze hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuurbeheer en milieubeheer. Een goede afstemming van het beleid tussen waterschappen enerzijds en gemeenten en provincies anderzijds is dus heel belangrijk. Dat geldt niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.

Eric Kuindersma is beleidsadviseur Externe Betrekkingen en Buitenlandcoördinator bij Waterschap Rivierenland. Op 12 juni vertelt hij graag over het waterschap in onze regio. Er is voldoende tijd om vragen te stellen. Je kunt je aanmelden via de website van Coöperatie Duurzaam West Betuwe >>

De locatie wordt nog bekend gemaakt, maar bevindt zich in ieder geval in West Betuwe.

13-ecologie-1024x684.jpg